válka a konflikt ve středověku

stephen morillo

přeložila karla korteová

Ozbrojený konflikt hrál při formování středověkého světa ústřední roli. Války lidé využívali k vytváření, rozšiřování a obraně svých komunit, ale rovněž k potvrzení své vlastní identity. V knize Válka a konflikt ve středověku renomovaný americký historik Stephen Morillo seznamuje čtenáře s globální historií ozbrojených konfrontací mezi lety 540-1500. Popisuje však i některé pozdější sváry. Středověk totiž nevymezuje přesně podle letopočtů, avšak obdobími, která byla formována změnami klimatu a pandemiemi.

Morillo zkoumá ozbrojené konflikty ve všech částech světa, od Číny a středoasijskou step až po jihozápadní Asii, západní Evropu a americké kontinenty. Zabývá se technologickými, sociálními, kulturními a environmentálními parametry válčení a využitím zbraní a taktiky používaných válečníky na souši i na moři.

Kniha je rozdělena do dvou částí. První část vysvětluje geografická, politická a technologická pravidla, která obecně utvářela vzorce vojenské činnosti, v části druhé autor popisuje, jak se tato pravidla projevila v různých historických kontextech.

Vydání knihy podpořil Státní fond kultury ČR.

Stephen Morillo (10. 5. 1958) je americký historik, pedagog a spisovatel, který se specializuje na středověké válečné konflikty. Vystudoval Harvardovu univerzitu, doktorát získal na univerzitě v Oxfordu. Přednášel na několika evropských i amerických univerzitách, od roku 1989 trvale působí na Wabash College, kde byl jmenován docentem historie.

Je autorem mnoha odborných studií a knih What is military history? (What is history?); Warfare under the Anglo-Norman Kings 1066-1135; Frameworks of World History: Networks, Hierarchies, Culture, Volume One: To 1550. V Evropě Morillovy knihy vydává britské nakladatelství Polity Books z Oxfordu.


ISBN: 978-80-7564-095-6

EAN: 9788075640956

Formát: 150x200 mm, V8, pevná, vázaná, 352 str.

Rok vydání: 2023, 1. vydání

Překlad: Karla Korteová

Originál: War and Conflict in the Middle Ages, Polity Press, 2022

424,00 Kč 499,00 Kč