tekutý strach

zygmunt bauman

Na počátku jednadvacátého století žijeme znovu v době strachu. Ať už jde o strach z válečných konfliktů, teroristických útoků nebo z přírodních, ekologických katastrof. Žijeme ve stavu neustálé úzkosti z nebezpečí, která mohou kdykoli a neohlášeně zasáhnout. Strachem nazýváme naši nejistotu - tváří v tvář rizikům, jež charakterizují naši tekutou moderní dobu, naši nevědomost o tom, co přesně hrozba představuje, a naši neschopnost určit, co lze a co nelze udělat, abychom jí čelili. Přitom modernita měla být podle Zygmunta Baumana, jednoho z předních sociálních myslitelů naší doby, takovým obdobím v dějinách lidstva, kdy obavy, které v minulosti pronikaly do společenského života, se již měly jevit jako nadbytečné. Lidé měli převzít nad svými životy kontrolu, držet je pevně v rukou a nést za ně odpovědnost. Baumanova kniha Tekutý strach přináší výčet moderních tekutých strachů, pokouší se odhalit jejich společné zdroje, analyzovat překážky, hromadící se na cestě k jejich identifikaci, a zkoumat způsoby, jak je vyřadit z provozu nebo je zneškodnit. Prostřednictvím svého popisu obav a úzkostí, které nás dnes tíží, Bauman rovněž upozorňuje na problémy, jimž budeme muset čelit a řešit je po většinu tohoto století, pokud chceme, aby na jeho konci pociťovali naši bližní větší jistotu, než dnes cítíme my. Zygmunt Bauman (1925-2017) byl polsko-britský sociolog židovského původu. Je znám především pro své analytické práce, v nichž se zabýval postavením člověka v postmoderní konzumní společnosti. Je autorem termínu "tekutosti" společenských jevů (tekutá modernita, tekuté láska, tekuté časy atd.) Jeho knihy byly přeloženy do více než třiceti jazyků a staly se vždy literární událostí.

ISBN 978-80-7564-073-4

EAN 9788075640734

Formát 15x20 cm, brožovaná, 272 str.

Rok vydání: 2022, 1. vydání

331,00 Kč 389,00 Kč