pokušení nevinosti

pascal bruckner

Uznávaný francouzský spisovatel a esejista Pascal Bruckner se ve svém textu zamýšlí nad smyslem lidského života v moderním světě, kdy se lidé zbavují odpovědnosti a jejich hlavním cílem je blahobyt, který ve skutečnosti vede k apatii a otupělosti.

Pascal Bruckner se ve své knize snaží analyzovat všudypřítomnou a neustále sílící tendenci jedince svalovat ze sebe vinu na druhé, na rodinu, na vrozené dispozice nebo třeba na politický režim. Není schopen nést osobní odpovědnost. V mezích, které mu skýtá svobodná společnost, a skutky, s nimiž si ve vztahu ke své osobnosti neví rady, projektuje na jiné konkrétní bytosti nebo abstraktní témata či jevy. Jde tedy o jistý paradox. Útěk před svobodou, po níž jedinec přirozeně touží a dožaduje se jí, avšak když jí dosáhne, neví si s ní rady. Tedy téma v postkomunistických zemích výsostně aktuální. Protože je Brucknerův text psán srozumitelným jazykem, přístupným každému čtenáři, může sloužit i k orientaci člověka v současném světě politického populismu, bezohlednosti, msty a nadřazování ekonomických zájmů nad humánními hodnotami. Pascal Bruckner, narozený roku 1948 v Paříži, je českému čtenáři znám zejména jako romanopisec, autor bestselleru Hořký měsíc, který zfilmoval režisér Roman Polanski. Bruckner však patří také k předním francouzským filosofům a bedlivým pozorovatelům současného světa. Protože prožil značnou část dětství ve Švýcarsku a Rakousku, není jeho pohled omezený výhradně francouzským horizontem. Kniha Pokušení nevinnosti, kterou vydalo v roce 1995 nakladatelství Grasset, byla oceněná významnou literární cenou Medici. PŘELOŽIL LUBOMÍR MARTÍNEK. 

ISBN 978-80-7564-018-5, vázaná, 312 str., 2017, 1. vydání.

BĚŽNÁ CENA: 399,00 KČ

339,00 Kč