noc z olova

Ústřední postava, Matthieu, se vydává na pouť temným, nehostinným městem, jehož obyvatelé nikdy nespí. Vše je jen pouhý klam, pokřivený odraz v zrcadle. Po boku druha Anderse, svého mladšího dvojníka, se propadává do temnoty a s sebou strhává i udiveného čtenáře. Novela Noc z olova z roku 1956 uzavírá rozsáhlé dílo vzdělance a estéta, německého spisovatele a dramatika Hanse Hennyho Jahnna (1894-1959). V životě i v literatuře vyznával mladost a mužství jako symbol krásy, v Platonově smyslu pěstoval vztahy mistra a žáka, jež považoval za zcela bezúhonné. Byl to muž činu, pro něhož nebylo snění pouhou útěchou, žil svou představou ideálního světa Ugrina, a to intenzivněji a niterněji, než to dokázal v životě. Neskláněl se před banálními představami čtenářů, ale nepsal pro elitu. Byl až pohanským kritikem nevydařeného Stvoření a nepochopitelné lidské zvůle působit bolest nejen sobě rovným, ale i zvířatům a přírodě. Noc z olova je jeden z nejvýstižnějších a jazykově nejvytříbenějších textů z celé Jahnnovy tvorby.

ISBN 978-80-7564-009-3, vázaná, 160 str., 2016, 1. vydání.

BĚŽNÁ CENA: 249,00 KČ

212,00 Kč