malířské smetí

deníkové zápisky

otakar slavík

Kniha sestavená z deníkových záznamů výtvarníka Otakara Slavíka. Jeho sešitky jsou výtvarným cestopisem, malířskou reflexí a také intimním vyprávěním.

Sešitky, jak výtvarník své deníky nazýval, vznikly jako pracovní i cestovní žurnály, jako dokumenty umělcova vidění obrazu a jeho nazírání na umění, na svět a na vlastní život. Slavík nosil své sešitky s sebou při svém rozmanitém putování. Provizorní charakter deníků, ve kterých pisatel zodpovídá své i cizí otázky týkající se umění a vlastního života, jsou zobrazeny v předivu souvislostí vzniklých z vlastních zkušeností, ve spleti všelijakých výtvarných rovin a vypravěčských procesů. Potřeba zaznamenat prožívané, podpořit vlastní paměť, vede často k ambivalentnímu či si odporujícímu vnímání momentálních okamžiků. V těchto krátkých příbězích se prolínají obrazy, život a jejich poezie. Obraz a text jsou v ustavičném dialogu, vzájemně si ve stejné intenzitě slouží a smazávají hranice mezi žánry. Sešitky jsou osobní vizí, intimním svědectvím o tom, co pro Slavíka umění znamenalo, o tom, čemu věřil a v jakých světech se pohyboval. 

ISBN 978-80-7564-032-1, brož., celobarevná, 416 str., 2018, 1. vydání.

BĚŽNÁ CENA: 549,00 KČ

467,00 Kč