hle, co se přihodilo: shrnutí

ivan binar

Z podtitulu knihy Shrnutí by se mohlo zdát, že jde o soubor nahodilých prací, avšak opak je pravdou. Autor texty pečlivě uspořádal a opatřil vlastními ilustracemi v přesvědčení, že pomocí, nonsensů, schválností a nahodilostí i za použití groteskní absurdity lze pojmenovat problémy doby, nepopisně popsat skutečnost, sdělit svůj názor na stav světa.

Jak už podtitul Shrnutí napovídá, autor, Ivan Binar (1942), bilancuje své působení v literární oblasti a nabízí čtenáři průřez tvorbou kratších próz propojených poezií od sedmdesátých let až po rok 2019. Texty jsou řazeny chronologicky; vznikaly ve Vídni, Mnichově, v Praze a ve Vlkovicích (Slezsko). Některé byly publikovány v exilových časopisech, jiné v časopisech doma, většina však má v tomto svazku premiéru. Texty v řeči vázané jsou tu čtenáři předkládány vůbec poprvé.

:Ivan Binar se nesnaží o realistický popis reality se všemi historickými fakty, daty a událostmi, jakýsi kronikářský záznam bezmála padesáti let, po které texty vznikaly. Některé povídky se faktům nevyhýbají, jiné, a je to na první pohled poznat, jsou zase čirou fikcí. Z předkládaných textů je však poměrně dobře vystopovatelný vývoj autorova přístupu k tvorbě, vývoj stylu, volba i akcentace témat, jež jsou pro Ivana Binara nosná.

245,00 Kč 289,00 Kč