Svět knihy - Pavla Plachá, Zpřetrhané životy

09.06.2022