Svět knihy - Pavla Plachá, Zpřetrhané životy

10.06.2022