josef kroutvor

03.04.2020


Český básník, prozaik, esejista, historik umění a muzejní pracovník. Pracoval jako technolog ve firmě Nářadí. Poté studoval filozofii, historii a dějiny umění na Univerzitě Karlově. Po škole pracoval Ústavu pro teorii a dějiny hromadných sdělovacích prostředků. Rok strávil studiem ve Francii. Roku 1969 nastoupil do Uměleckoprůmyslového muzea. Poté se začal věnovat historii plakátů. Na toto téma napsal několik odborných prací, kromě toho je autorem sbírky esejí zabývajících se tématem problému střední Evropy.